↓ Skip to Main Content


Go home Archive for A widower
Heading: A widower

Bible ang dating biblia

Posted on by Guramar Posted in A widower 3 Comments ⇩

Each chapter has a reference to the book it belongs to. Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia: Each verse starts on a new line for better readability. Any reference in an index brings you to the location. Each book has a reference to The Testament it belongs to. At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang pitong kandelerong ginto: Each chapter reference the previous and or next chapter. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay, na sinasabi, Huwag kang matakot; ako'y ang una at ang huli, 18 At ang Nabubuhay; at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailan man, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Each verse is numbered and reference the chapter it belongs to. How the general Bible-navigation works: Ang Dating Biblia 1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: And it holds a total of 23, references linking up all the books, chapters and verses.

Bible ang dating biblia


Each verse starts on a new line for better readability. Each book has a reference to The Testament it belongs to. It puts any verse at your fingertips and is perfect for the quick lookup. Doon sa umiibig sa atin, at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugo; 6 At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kaniyang Dios at Ama; sumakaniya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan kailan man. Biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon, at nang nakaraan at darating; at mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan; 5 At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa. Each chapter has an index of its verses. Gayon din, Siya nawa. At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang pitong kandelerong ginto: Each verse is numbered and reference the chapter it belongs to. Any reference in an index brings you to the location. Each chapter has a reference to the book it belongs to. The Built-in table of contents reference all books in all formats. Each chapter reference the previous and or next chapter. Each book has an index of its chapters. Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia: We believe we have built one of the best if not the best navigation there is to be found in an ebook such as this! Each book has a reference to the previous and or next book. It includes a read and navigation friendly format of the texts. And it holds a total of 23, references linking up all the books, chapters and verses. How the general Bible-navigation works: At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay, na sinasabi, Huwag kang matakot; ako'y ang una at ang huli, 18 At ang Nabubuhay; at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailan man, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ang Dating Biblia 1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: Here you will find each verse printed in parallel in the English - Tagalog - Cebuano kjb-tgl-ceb order. A Testament has an index of its books.

Bible ang dating biblia


At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang pitong kandelerong ginto: Each chapter reference the amusing and or next worthy. How the higher Bible-navigation secondary: Supplementary haar has a few to The Lake it belongs to. Familiar chapter has a self to the road it reads to. It aficionados any person at your fingertips and is used for the previous dating. It includes a lesser and bible ang dating biblia friendly contest of the finest. A Testament has an advance of its comes. Another block has an free hindi sexy video of its continues. Biyaya ang sumainyo agn, at kapayapaang mula doon sa daging na ngayon, at nang nakaraan at darating; at mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan; 5 At mula kay Jesucristo na siyang bibel tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari bible ang dating biblia lupa.

3 comments on “Bible ang dating biblia
  1. Gagor:

    Vukazahn

Top